Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Wtorek, 8 czerwca 2021 r. - Strasburg

7. Opinia Parlamentu w sprawie prowadzonej obecnie przez Komisję i Radę oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Opinia Parlamentu w sprawie prowadzonej obecnie przez Komisję i Radę oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (2021/2738(RSP))

Ana Paula Zacarias (urzędująca przewodnicząca Rady) i Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Siegfried Mureşan w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Luis Garicano w imieniu grupy Renew, Damian Boeselager w imieniu grupy Verts/ALE, Gunnar Beck w imieniu grupy ID, Johan Van Overtveldt w imieniu grupy ECR, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy The Left, Tamás Deutsch niezrzeszony, Markus Ferber i Eider Gardiazabal Rubial.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Valérie Hayer, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Eugen Jurzyca i José Gusmão.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 9 protokołu z dnia 8.6.2021)

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności