Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Utorok, 8. júna 2021 - Štrasburg

7. Kontrola prebiehajúceho posudzovania národných plánov obnovy a odolnosti Komisiou a Radou zo strany Európskeho parlamentu (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Kontrola prebiehajúceho posudzovania národných plánov obnovy a odolnosti Komisiou a Radou zo strany Európskeho parlamentu (2021/2738(RSP))

Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady) a Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Luis Garicano v mene skupiny Renew, Damian Boeselager v mene skupiny Verts/ALE, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Johan Van Overtveldt v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny The Left, Tamás Deutsch – nezaradený poslanec, Markus Ferber a Eider Gardiazabal Rubial.

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Valérie Hayer, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Eugen Jurzyca a José Gusmão.

(pokračovanie rozpravy: bod 9 zápisnice zo dňa 8.6.2021)

Posledná úprava: 1. decembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia