Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Tisdagen den 8 juni 2021 - Strasbourg

7. Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (2021/2738(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Luis Garicano för Renew-gruppen, Damian Boeselager för Verts/ALE-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Johan Van Overtveldt för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis, för The Left-gruppen, Tamás Deutsch, grupplös, Markus Ferber och Eider Gardiazabal Rubial.

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Valérie Hayer, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Eugen Jurzyca och José Gusmão.

(Fortsättning på debatten: punkt 9 i protokollet av den 8.6.2021)

Senaste uppdatering: 1 december 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy