Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 4k
Úterý, 8. června 2021 - Štrasburk

8. První hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2020
Zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2020 [2020/2223(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021);

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života
Zpráva o strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života [2020/2273(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: César Luena (A9-0179/2021);

Genderový rozměr v politice soudržnosti
Zpráva o genderovém rozměru v politice soudržnosti [2020/2040(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Monika Vana (A9-0154/2021).

Parlament hlasoval v konečném hlasování:

Následné změny systému ETIAS: systém ECRIS-TCN ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021).

Hlasovat bylo možné do 14:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 19:00 (bod 19 zápisu ze dne 8.6.2021).

Poslední aktualizace: 1. prosince 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí