Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Tirsdag den 8. juni 2021 - Strasbourg

8. Første afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Konkurrencepolitik – årlig beretning 2020
Betænkning om konkurrencepolitik – årlig beretning 2020 [2020/2223(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

EU's biodiversitetsstrategi for 2030 – Naturen skal bringes tilbage i vores liv
Betænkning om EU's biodiversitetsstrategi for 2030 – Naturen skal bringes tilbage i vores liv [2020/2273(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: César Luena (A9-0179/2021)

Kønsdimensionen i samhørighedspolitikken
Betænkning om kønsdimensionen i samhørighedspolitikken [2020/2040(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Monika Vana (A9-0154/2021).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

ETIAS-konsekvensændringer: ECRIS-TCN ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818 for så vidt angår fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 14.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19.00 (punkt 19 i protokollen af 8.6.2021).

Seneste opdatering: 1. december 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik