Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Wtorek, 8 czerwca 2021 r. - Strasburg

8. Pierwsza część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji – sprawozdanie roczne za 2020 r. [2020/2223(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021);

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia
Sprawozdanie w sprawie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia [2020/2273(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: César Luena (A9-0179/2021);

Aspekt płci w polityce spójności
Sprawozdanie w sprawie aspektu płci w polityce spójności [2020/2040(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Monika Vana (A9-0154/2021).

Parlament przystąpi do głosowania końcowego:

Zmiany następcze w ETIAS: system ECRIS-TCN ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/816 i (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE na potrzeby europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 14.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 19.00 (pkt 19 protokołu z dnia 8.6.2021).

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności