Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Marţi, 8 iunie 2021 - Strasbourg

8. Prima sesiune de votare
Stenograma

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Politica în domeniul concurenței - raportul anual pe 2020
Raport referitor la politica în domeniul concurenței - raport anual 2020 [2020/2223(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021);

Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 - Readucerea naturii în viețile noastre
Raport referitor la Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 - Readucerea naturii în viețile noastre [2020/2273(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: César Luena (A9-0179/2021);

Dimensiunea de gen în politica de coeziune
Raport referitor la dimensiunea de gen în politica de coeziune [2020/2040(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Monika Vana (A9-0154/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la votul final privind:

Modificări care decurg în urma ETIAS: sistemul ECRIS-TCN ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 și a Regulamentului (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopul Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 14.15.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 19.00 (punctul 19 al PV din 8.6.2021).

Ultima actualizare: 1 decembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate