Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2741(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0328/2021

Předložené texty :

RC-B9-0328/2021

Rozpravy :

PV 08/06/2021 - 11
CRE 08/06/2021 - 11

Hlasování :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0293

Zápis
XML 11k
Úterý, 8. června 2021 - Štrasburk

11. Systematické represe v Bělorusku a jejich důsledky pro evropskou bezpečnost v návaznosti na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Systematické represe v Bělorusku a jejich důsledky pro evropskou bezpečnost v návaznosti na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány (2021/2741(RSP))

Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení jménem Rady a Komise.

Vystoupili: Andrzej Halicki za skupinu PPE, Robert Biedroń za skupinu S&D, Petras Auštrevičius za skupinu Renew, Viola Von Cramon-Taubadel za skupinu Verts/ALE, Susanna Ceccardi za skupinu ID, Anna Fotyga za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu The Left, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Andrius Kubilius, Pedro Marques, Karin Karlsbro, Markéta Gregorová, Witold Jan Waszczykowski, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Maria Arena, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Miriam Lexmann, Sven Mikser, Urmas Paet a Alexander Alexandrov Yordanov.

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

Vystoupili: Carmen Avram a Tom Vandenkendelaere.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac a Isabel Wiseler-Lima za skupinu PPE o systematických represích v Bělorusku a jejich důsledcích pro evropskou bezpečnost v návaznosti na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány (2021/2741(RSP)) (B9-0328/2021);

- Helmut Scholz za skupinu The Left o systematických represích v Bělorusku a jejich důsledcích pro evropskou bezpečnost v návaznosti na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány (2021/2741(RSP)) (B9-0330/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Gwendoline Delbos-Corfield, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan a Ciarán Cuffe za skupinu Verts/ALE o systematických represích v Bělorusku a jejich důsledcích pro evropskou bezpečnost v návaznosti na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány (2021/2741(RSP)) (B9-0332/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula a Robert Biedroń za skupinu S&D o systematických represích v Bělorusku a jejich důsledcích pro evropskou bezpečnost v návaznosti na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány (2021/2741(RSP)) (B9-0339/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans za skupinu Renew o systematických represích v Bělorusku a jejich důsledcích pro evropskou bezpečnost v návaznosti na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány (2021/2741(RSP)) (B9-0340/2021);

- Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Veronika Vrecionová a Roberts Zīle za skupinu ECR o systematických represích v Bělorusku a jejich důsledcích pro evropskou bezpečnost v návaznosti na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány (2021/2741(RSP)) (B9-0344/2021).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4 zápisu ze dne 10.6.2021 (pozměňovací návrhy); bod 9 zápisu ze dne 10.6.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 11 zápisu ze dne 10.6.2021 (pozměňovací návrhy); bod 15 zápisu ze dne 10.6.2021 (konečné hlasování).

Poslední aktualizace: 1. prosince 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí