Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2741(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B9-0328/2021

Indgivne tekster :

RC-B9-0328/2021

Forhandlinger :

PV 08/06/2021 - 11
CRE 08/06/2021 - 11

Afstemninger :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0293

Protokol
XML 11k
Tirsdag den 8. juni 2021 - Strasbourg

11. Systematisk undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Systematisk undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder (2021/2741(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen au nom du Conseil et de la Commission.

Talere: Andrzej Halicki for PPE-Gruppen, Robert Biedroń for S&D-Gruppen, Petras Auštrevičius for Renew-Gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel for Verts/ALE-Gruppen, Susanna Ceccardi for ID-Gruppen, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Helmut Scholz, for The Left-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Andrius Kubilius, Pedro Marques, Karin Karlsbro, Markéta Gregorová, Witold Jan Waszczykowski, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Maria Arena, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Miriam Lexmann, Sven Mikser, Urmas Paet og Alexander Alexandrov Yordanov.

FORSÆDE: Nicola BEER
næstformand

Talere: Carmen Avram og Tom Vandenkendelaere.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac og Isabel Wiseler-Lima, for PPE-Gruppen, om den systematiske undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder (2021/2741(RSP)) (B9-0328/2021)

- Helmut Scholz, for The Left-Gruppen, om den systematiske undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder (2021/2741(RSP)) (B9-0330/2021)

- Viola Von Cramon-Taubadel, Gwendoline Delbos-Corfield, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan og Ciarán Cuffe, for Verts/ALE-Gruppen, om den systematiske undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder (2021/2741(RSP)) (B9-0332/2021)

- Pedro Marques, Tonino Picula og Robert Biedroń, for S&D-Gruppen, om den systematiske undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder (2021/2741(RSP)) (B9-0339/2021)

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache og Hilde Vautmans, for Renew-Gruppen, om den systematiske undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder (2021/2741(RSP)) (B9-0340/2021)

- Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Veronika Vrecionová og Roberts Zīle, for ECR-Gruppen, om den systematiske undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder (2021/2741(RSP)) (B9-0344/2021).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4 i protokollen af 10.6.2021 (ændringsforslag); punkt 9 i protokollen af 10.6.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 11 i protokollen af 10.6.2021 (ændringsforslag); punkt 15 i protokollen af 10.6.2021 (endelig afstemning).

Seneste opdatering: 1. december 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik