Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2741(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B9-0328/2021

Esitatud tekstid :

RC-B9-0328/2021

Arutelud :

PV 08/06/2021 - 11
CRE 08/06/2021 - 11

Hääletused :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0293

Protokoll
XML 11k
Teisipäev, 8. juuni 2021 - Strasbourg

11. Süstemaatilised repressioonid Valgevenes ja selle tagajärjed Euroopa julgeolekule pärast ELi tsiviillennuki Valgevene ametivõimude poolset kaaperdamist (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Süstemaatilised repressioonid Valgevenes ja selle tagajärjed Euroopa julgeolekule pärast ELi tsiviillennuki Valgevene ametivõimude poolset kaaperdamist (2021/2741(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega nõukogu ja komisjoni nimel.

Sõna võtsid Andrzej Halicki fraktsiooni PPE nimel, Robert Biedroń fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni Renew nimel, Viola Von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Susanna Ceccardi fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni The Left nimel, Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrius Kubilius, Pedro Marques, Karin Karlsbro, Markéta Gregorová, Witold Jan Waszczykowski, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Maria Arena, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Miriam Lexmann, Sven Mikser, Urmas Paet ja Alexander Alexandrov Yordanov.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võtsid Carmen Avram ja Tom Vandenkendelaere.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac ja Isabel Wiseler-Lima fraktsiooni PPE nimel süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt (2021/2741(RSP)) (B9-0328/2021);

- Helmut Scholz fraktsiooni The Left nimel süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt (2021/2741(RSP)) (B9-0330/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Gwendoline Delbos-Corfield, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan ja Ciarán Cuffe fraktsiooni Verts/ALE nimel süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt (2021/2741(RSP)) (B9-0332/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula ja Robert Biedroń fraktsiooni S&D nimel süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt (2021/2741(RSP)) (B9-0339/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt (2021/2741(RSP)) (B9-0340/2021);

- Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Veronika Vrecionová ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt (2021/2741(RSP)) (B9-0344/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.6.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 9 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 10.6.2021 protokollipunkt 11 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).

Viimane päevakajastamine: 1. detsember 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika