Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2741(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : RC-B9-0328/2021

Ingediende teksten :

RC-B9-0328/2021

Debatten :

PV 08/06/2021 - 11
CRE 08/06/2021 - 11

Stemmingen :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0293

Notulen
XML 11k
Dinsdag 8 juni 2021 - Straatsburg

11. Systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervan voor de Europese veiligheid, naar aanleiding van de ontvoeringen uit een door de Belarussische autoriteiten onderschept EU-passagiersvliegtuig (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervan voor de Europese veiligheid, naar aanleiding van de ontvoeringen uit een door de Belarussische autoriteiten onderschept EU-passagiersvliegtuig (2021/2741(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af namens de Raad en de Commissie.

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Halicki, namens de PPE-Fractie, Robert Biedroń, namens de S&D-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de Renew-Fractie, Viola Von Cramon-Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie, Susanna Ceccardi, namens de ID-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de Fractie The Left, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Andrius Kubilius, Pedro Marques, Karin Karlsbro, Markéta Gregorová, Witold Jan Waszczykowski, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Maria Arena, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Miriam Lexmann, Sven Mikser, Urmas Paet en Alexander Alexandrov Yordanov.

VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carmen Avram en Tom Vandenkendelaere.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac en Isabel Wiseler-Lima, namens de PPE-Fractie, over de systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervoor voor de Europese veiligheid, naar aanleiding van ontvoeringen uit een EU-passagiersvliegtuig dat was onderschept door de Belarussische autoriteiten (2021/2741(RSP)) (B9-0328/2021);

- Helmut Scholz, namens de Fractie The Left, over de systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervan voor de Europese veiligheid, naar aanleiding van de ontvoeringen uit een door de Belarussische autoriteiten onderschept EU-passagiersvliegtuig (2021/2741(RSP)) (B9-0330/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Gwendoline Delbos-Corfield, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan en Ciarán Cuffe, namens de Verts/ALE-Fractie, over de systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervan voor de Europese veiligheid, naar aanleiding van de ontvoeringen uit een door de Belarussische autoriteiten onderschept EU-passagiersvliegtuig (2021/2741(RSP)) (B9-0332/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula en Robert Biedroń, namens de S&D-Fractie, over de systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervoor voor de Europese veiligheid, naar aanleiding van de onderschepping van een EU-passagiersvliegtuig door de Belarussische autoriteiten (2021/2741(RSP)) (B9-0339/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervan voor de Europese veiligheid, naar aanleiding van de ontvoeringen uit een door de Belarussische autoriteiten onderschept EU-passagiersvliegtuig (2021/2741(RSP)) (B9-0340/2021);

- Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Veronika Vrecionová en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, over de systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervoor voor de Europese veiligheid, naar aanleiding van de onderschepping van een EU-passagiersvliegtuig door de Belarussische autoriteiten (2021/2741(RSP)) (B9-0344/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4 van de notulen van 10.6.2021 (amendementen); punt 9 van de notulen van 10.6.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 11 van de notulen van 10.6.2021 (amendementen); punt 15 van de notulen van 10.6.2021 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 1 december 2021Juridische mededeling - Privacybeleid