Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2741(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B9-0328/2021

Teksty złożone :

RC-B9-0328/2021

Debaty :

PV 08/06/2021 - 11
CRE 08/06/2021 - 11

Głosowanie :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0293

Protokół
XML 11k
Wtorek, 8 czerwca 2021 r. - Strasburg

11. Systematyczne represje na Białorusi i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Systematyczne represje na Białorusi i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie (2021/2741(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie w imieniu Rady i Komisji.

Głos zabrali: Andrzej Halicki w imieniu grupy PPE, Robert Biedroń w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius w imieniu grupy Renew, Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Susanna Ceccardi w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz, w imieniu grupy The Left, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Andrius Kubilius, Pedro Marques, Karin Karlsbro, Markéta Gregorová, Witold Jan Waszczykowski, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Maria Arena, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Miriam Lexmann, Sven Mikser, Urmas Paet i Alexander Alexandrov Yordanov.

PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Carmen Avram i Tom Vandenkendelaere.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac i Isabel Wiseler-Lima, w imieniu grupy PPE, w sprawie systematycznych represji na Białorusi i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie (2021/2741(RSP)) (B9-0328/2021);

- Helmut Scholz, w imieniu grupy The Left, w sprawie systematycznych represji na Białorusi i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie (2021/2741(RSP)) (B9-0330/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Gwendoline Delbos-Corfield, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan i Ciarán Cuffe, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie systematycznych represji na Białorusi i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie (2021/2741(RSP)) (B9-0332/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula i Robert Biedroń, w imieniu grupy S&D, w sprawie systematycznych represji na Białorusi i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie (2021/2741(RSP)) (B9-0339/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, w sprawie systematycznych represji na Białorusi i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie (2021/2741(RSP)) (B9-0340/2021);

- Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Veronika Vrecionová i Roberts Zīle, w imieniu grupy ECR, w sprawie systematycznych represji na Białorusi i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie (2021/2741(RSP)) (B9-0344/2021).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4 protokołu z dnia 10.6.2021 r. (poprawki); pkt 9 protokołu z dnia 10.6.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 11 protokołu z dnia 10.6.2021 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 10.6.2021 r. (głosowanie końcowe)

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności