Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2741(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0328/2021

Predkladané texty :

RC-B9-0328/2021

Rozpravy :

PV 08/06/2021 - 11
CRE 08/06/2021 - 11

Hlasovanie :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0293

Zápisnica
XML 11k
Utorok, 8. júna 2021 - Štrasburg

11. Systematické represie v Bielorusku a ich dôsledky pre európsku bezpečnosť po únosoch z civilného lietadla EÚ zadržaného bieloruskými orgánmi (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Systematické represie v Bielorusku a ich dôsledky pre európsku bezpečnosť po únosoch z civilného lietadla EÚ zadržaného bieloruskými orgánmi (2021/2741(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením v mene Rady a Komisie.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Halicki v mene skupiny PPE, Robert Biedroń v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius v mene skupiny Renew, Viola Von Cramon-Taubadel v mene skupiny Verts/ALE, Susanna Ceccardi v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Helmut Scholz, v mene skupiny The Left, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Andrius Kubilius, Pedro Marques, Karin Karlsbro, Markéta Gregorová, Witold Jan Waszczykowski, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Maria Arena, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Miriam Lexmann, Sven Mikser, Urmas Paet a Alexander Alexandrov Yordanov.

PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Carmen Avram a Tom Vandenkendelaere.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac a Isabel Wiseler-Lima, v mene skupiny PPE, o systematických represiách v Bielorusku a ich dôsledkoch pre európsku bezpečnosť po únosoch z civilného lietadla EÚ zadržaného bieloruskými orgánmi (2021/2741(RSP)) (B9-0328/2021);

- Helmut Scholz, v mene skupiny The Left, o systematických represiách v Bielorusku a ich dôsledkoch pre európsku bezpečnosť po únosoch z civilného lietadla EÚ zadržaného bieloruskými orgánmi (2021/2741(RSP)) (B9-0330/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Gwendoline Delbos-Corfield, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan a Ciarán Cuffe, v mene skupiny Verts/ALE, o systematických represiách v Bielorusku a ich dôsledkoch pre európsku bezpečnosť po únosoch z civilného lietadla EÚ zadržaného bieloruskými orgánmi (2021/2741(RSP)) (B9-0332/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula a Robert Biedroń, v mene skupiny S&D, o systematických represiách v Bielorusku a ich dôsledkoch pre európsku bezpečnosť po únosoch z civilného lietadla EÚ zadržaného bieloruskými orgánmi (2021/2741(RSP)) (B9-0339/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o systematickej represii v Bielorusku a jej dôsledkoch pre európsku bezpečnosť po únosoch z civilného lietadla EÚ zadržaného bieloruskými orgánmi (2021/2741(RSP)) (B9-0340/2021);

- Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Veronika Vrecionová a Roberts Zīle, v mene skupiny ECR, o systematických represiách v Bielorusku a ich dôsledkoch pre európsku bezpečnosť po únosoch z civilného lietadla EÚ zadržaného bieloruskými orgánmi (2021/2741(RSP)) (B9-0344/2021).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4 zápisnice zo dňa 10.6.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 9 zápisnice zo dňa 10.6.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 11 zápisnice zo dňa 10.6.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 10.6.2021 (záverečné hlasovanie).

Posledná úprava: 1. decembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia