Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2741(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B9-0328/2021

Ingivna texter :

RC-B9-0328/2021

Debatter :

PV 08/06/2021 - 11
CRE 08/06/2021 - 11

Omröstningar :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Antagna texter :

P9_TA(2021)0293

Protokoll
XML 11k
Tisdagen den 8 juni 2021 - Strasbourg

11. Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande på rådets och kommssionens vägnar.

Talare: Andrzej Halicki för PPE-gruppen, Robert Biedroń för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Susanna Ceccardi för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Helmut Scholz, för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Andrius Kubilius, Pedro Marques, Karin Karlsbro, Markéta Gregorová, Witold Jan Waszczykowski, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Maria Arena, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Miriam Lexmann, Sven Mikser, Urmas Paet och Alexander Alexandrov Yordanov.

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

Talare: Carmen Avram och Tom Vandenkendelaere.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac och Isabel Wiseler-Lima, för PPE-gruppen, om systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP)) (B9-0328/2021),

- Helmut Scholz, för The Left-gruppen, om systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP)) (B9-0330/2021),

- Viola Von Cramon-Taubadel, Gwendoline Delbos-Corfield, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan och Ciarán Cuffe, för Verts/ALE-gruppen, om systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP)) (B9-0332/2021),

- Pedro Marques, Tonino Picula och Robert Biedroń, för S&D-gruppen, om systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP)) (B9-0339/2021),

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP)) (B9-0340/2021),

- Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Veronika Vrecionová och Roberts Zīle, för ECR-gruppen, om systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP)) (B9-0344/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4 i protokollet av den 10.6.2021 (ändringsförslag), punkt 9 i protokollet av den 10.6.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 11 i protokollet av den 10.6.2021 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 10.6.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 1 december 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy