Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2712(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0324/2021

Разисквания :

PV 08/06/2021 - 12
CRE 08/06/2021 - 12

Гласувания :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Приети текстове :

P9_TA(2021)0294

Протокол
XML 9k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург

12. Положението в Афганистан (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Афганистан (2021/2712(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Rasa Juknevičienė, от името на групата PPE, Елена Йончева, от името на групата S&D, Petras Auštrevičius, от името на групата Renew, Erik Marquardt, от името на групата Verts/ALE, Bernhard Zimniok, от името на групата ID, Mick Wallace, от името на групата The Left, Pedro Marques, María Soraya Rodríguez Ramos и Maria Arena.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Clare Daly, Mick Wallace и Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата The Left, относно положението в Афганистан (2021/2712(RSP)) (B9-0321/2021);

- Pedro Marques и Елена Йончева, от името на групата S&D, относно положението в Афганистан (2021/2712(RSP)) (B9-0324/2021);

- Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik и Francisco Guerreiro, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Афганистан (2021/2712(RSP)) (B9-0325/2021);

- David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren и Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, относно положението в Афганистан (2021/2712(RSP)) (B9-0326/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно положението в Афганистан (2021/2712(RSP)) (B9-0327/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно положението в Афганистан (2021/2712(RSP)) (B9-0329/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 10.6.2021 г г. (изменения); точка 9 от протокола от 10.6.2021 г г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 11 от протокола от 10.6.2021 г г. (изменения); точка 15 от протокола от 10.6.2021 г г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 15 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност