Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2712(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0324/2021

Debatten :

PV 08/06/2021 - 12
CRE 08/06/2021 - 12

Stemmingen :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0294

Notulen
XML 9k
Dinsdag 8 juni 2021 - Straatsburg

12. De situatie in Afghanistan (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Afghanistan (2021/2712(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Rasa Juknevičienė, namens de PPE-Fractie, Elena Yoncheva, namens de S&D-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de Renew-Fractie, Erik Marquardt, namens de Verts/ALE-Fractie, Bernhard Zimniok, namens de ID-Fractie, Mick Wallace, namens de Fractie The Left, Pedro Marques, María Soraya Rodríguez Ramos en Maria Arena.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Clare Daly, Mick Wallace en Idoia Villanueva Ruiz, namens de Fractie The Left, over de situatie in Afghanistan (2021/2712(RSP)) (B9-0321/2021);

- Pedro Marques en Elena Yoncheva, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2021/2712(RSP)) (B9-0324/2021);

- Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik en Francisco Guerreiro, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2021/2712(RSP)) (B9-0325/2021);

- David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren en Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2021/2712(RSP)) (B9-0326/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2021/2712(RSP)) (B9-0327/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2021/2712(RSP)) (B9-0329/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4 van de notulen van 10.6.2021 (amendementen); punt 9 van de notulen van 10.6.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 11 van de notulen van 10.6.2021 (amendementen); punt 15 van de notulen van 10.6.2021 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 1 december 2021Juridische mededeling - Privacybeleid