Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2712(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0324/2021

Debaty :

PV 08/06/2021 - 12
CRE 08/06/2021 - 12

Głosowanie :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0294

Protokół
XML 9k
Wtorek, 8 czerwca 2021 r. - Strasburg

12. Sytuacja w Afganistanie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Afganistanie (2021/2712(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Rasa Juknevičienė w imieniu grupy PPE, Elena Yoncheva w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius w imieniu grupy Renew, Erik Marquardt w imieniu grupy Verts/ALE, Bernhard Zimniok w imieniu grupy ID, Mick Wallace w imieniu grupy The Left, Pedro Marques, María Soraya Rodríguez Ramos i Maria Arena.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Clare Daly, Mick Wallace i Idoia Villanueva Ruiz, w imieniu grupy The Left, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2021/2712(RSP)) (B9-0321/2021);

- Pedro Marques i Elena Yoncheva, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2021/2712(RSP)) (B9-0324/2021);

- Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik i Francisco Guerreiro, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2021/2712(RSP)) (B9-0325/2021);

- David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren i Tom Vandenkendelaere, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2021/2712(RSP)) (B9-0326/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2021/2712(RSP)) (B9-0327/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca i Adam Bielan, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2021/2712(RSP)) (B9-0329/2021).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4 protokołu z dnia 10.6.2021 r. (poprawki); pkt 9 protokołu z dnia 10.6.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 11 protokołu z dnia 10.6.2021 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 10.6.2021 r. (głosowanie końcowe)

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności