Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2712(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0324/2021

Rozpravy :

PV 08/06/2021 - 12
CRE 08/06/2021 - 12

Hlasovanie :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0294

Zápisnica
XML 8k
Utorok, 8. júna 2021 - Štrasburg

12. Situácia v Afganistane (rozprava)
CRE

vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Afganistane (2021/2712(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Rasa Juknevičienė v mene skupiny PPE, Elena Yoncheva v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius v mene skupiny Renew, Erik Marquardt, v mene skupiny Verts/ALE, Bernhard Zimniok, v mene skupiny ID, Mick Wallace, v mene skupiny The Left, Pedro Marques, María Soraya Rodríguez Ramos a Maria Arena.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Clare Daly, Mick Wallace a Idoia Villanueva Ruiz, v mene skupiny The Left, o situácii v Afganistane (2021/2712(RSP)) (B9-0321/2021);

- Pedro Marques a Elena Yoncheva, v mene skupiny S&D, o situácii v Afganistane (2021/2712(RSP)) (B9-0324/2021);

- Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik a Francisco Guerreiro, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Afganistane (2021/2712(RSP)) (B9-0325/2021);

- David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren a Tom Vandenkendelaere, v mene skupiny PPE, o situácii v Afganistane (2021/2712(RSP)) (B9-0326/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o situácii v Afganistane (2021/2712(RSP)) (B9-0327/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca a Adam Bielan, v mene skupiny ECR, o situácii v Afganistane (2021/2712(RSP)) (B9-0329/2021).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4 zápisnice zo dňa 10.6.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 9 zápisnice zo dňa 10.6.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 11 zápisnice zo dňa 10.6.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 10.6.2021 (záverečné hlasovanie).

Posledná úprava: 1. decembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia