Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2745(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0341/2021

Разисквания :

PV 08/06/2021 - 13
CRE 08/06/2021 - 13

Гласувания :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Приети текстове :

P9_TA(2021)0292

Протокол
XML 9k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург

13. Правата на човека и политическото положение в Куба (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Правата на човека и политическото положение в Куба (2021/2745(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Leopoldo López Gil, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата Renew, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Hermann Tertsch, от името на групата ECR, Manu Pineda, от името на групата The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, независим член на ЕП, Paulo Rangel, Maria-Manuel Leitão-Marques, María Soraya Rodríguez Ramos, Sandra Pereira, Gabriel Mato и Pernando Barrena Arza.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato и Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE, относно правата на човека и политическото положение в Куба (2021/2745(RSP)) (B9-0341/2021);

- Manu Pineda, от името на групата The Left, относно положението с правата на човека и политическата ситуация в Куба (2021/2745(RSP)) (B9-0342/2021);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно положението с правата на човека и политическата ситуация в Куба (2021/2745(RSP)) (B9-0343/2021);

- Pedro Marques и Javi López, от името на групата S&D, относно положението с правата на човека и политическата ситуация в Куба (2021/2745(RSP)) (B9-0345/2021);

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Carlo Fidanza, Joanna Kopcińska, Bogdan Rzońca, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić и Angel Dzhambazki, от името на групата ECR, относно положението с правата на човека и политическата ситуация в Куба (2021/2745(RSP)) (B9-0346/2021/REV).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 10.6.2021 г г. (изменения); точка 9 от протокола от 10.6.2021 г г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 11 от протокола от 10.6.2021 г г. (изменения); точка 15 от протокола от 10.6.2021 г г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 15 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност