Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2745(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0341/2021

Debatten :

PV 08/06/2021 - 13
CRE 08/06/2021 - 13

Stemmingen :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0292

Notulen
XML 8k
Dinsdag 8 juni 2021 - Straatsburg

13. Mensenrechten en politieke situatie in Cuba (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Mensenrechten en politieke situatie in Cuba (2021/2745(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Leopoldo López Gil, namens de PPE-Fractie, Javi López, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de Renew-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Hermann Tertsch, namens de ECR-Fractie, Manu Pineda, namens de Fractie The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Paulo Rangel, Maria-Manuel Leitão-Marques, María Soraya Rodríguez Ramos, Sandra Pereira, Gabriel Mato en Pernando Barrena Arza.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato en Antonio López-Istúriz White, namens de PPE-Fractie, over de mensenrechten en politieke situatie in Cuba (2021/2745(RSP)) (B9-0341/2021);

- Manu Pineda, namens de Fractie The Left, over de mensenrechten en politieke situatie in Cuba (2021/2745(RSP)) (B9-0342/2021);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de mensenrechten en politieke situatie in Cuba (2021/2745(RSP)) (B9-0343/2021);

- Pedro Marques en Javi López, namens de S&D-Fractie, over de mensenrechten en politieke situatie in Cuba (2021/2745(RSP)) (B9-0345/2021);

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Carlo Fidanza, Joanna Kopcińska, Bogdan Rzońca, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, over de mensenrechten en politieke situatie in Cuba (2021/2745(RSP)) (B9-0346/2021/REV).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4 van de notulen van 10.6.2021 (amendementen); punt 9 van de notulen van 10.6.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 11 van de notulen van 10.6.2021 (amendementen); punt 15 van de notulen van 10.6.2021 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 1 december 2021Juridische mededeling - Privacybeleid