Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2745(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0341/2021

Debaty :

PV 08/06/2021 - 13
CRE 08/06/2021 - 13

Głosowanie :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0292

Protokół
XML 8k
Wtorek, 8 czerwca 2021 r. - Strasburg

13. Sytuacja w zakresie praw człowieka i sytuacja polityczna na Kubie (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w zakresie praw człowieka i sytuacja polityczna na Kubie (2021/2745(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Leopoldo López Gil w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy Renew, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos niezrzeszony, Paulo Rangel, Maria-Manuel Leitão-Marques, María Soraya Rodríguez Ramos, Sandra Pereira, Gabriel Mato i Pernando Barrena Arza.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato i Antonio López-Istúriz White, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i sytuacji politycznej na Kubie (2021/2745(RSP)) (B9-0341/2021);

- Manu Pineda, w imieniu grupy The Left, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i sytuacji politycznej na Kubie (2021/2745(RSP)) (B9-0342/2021);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i sytuacji politycznej na Kubie (2021/2745(RSP)) (B9-0343/2021);

- Pedro Marques i Javi López, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i sytuacji politycznej na Kubie (2021/2745(RSP)) (B9-0345/2021);

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Carlo Fidanza, Joanna Kopcińska, Bogdan Rzońca, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i sytuacji politycznej na Kubie (2021/2745(RSP)) (B9-0346/2021/REV).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4 protokołu z dnia 10.6.2021 r. (poprawki); pkt 9 protokołu z dnia 10.6.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 11 protokołu z dnia 10.6.2021 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 10.6.2021 r. (głosowanie końcowe)

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności