Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург

14. Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят припомни, че препоръката на комисията ECON да не се представя възражение срещу делегирания акт беше обявена на пленарното заседание вчера, понеделник, 7 юни 2021 г. (точка 10 от протокола от 7.6.2021 г.)

Не е изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 111, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието от днес (P9_TA(2021)0270).

Последно осъвременяване: 15 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност