Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο

14. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η σύσταση της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια την προηγούμενη ημέρα Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2021)

Δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις επί της συστάσεως αυτής εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, η εν λόγω σύσταση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και θα δημοσιευθεί στα Κείμενα που εγκρίθηκαν της σημερινής συνεδρίασης (P9_TA(2021)0270).

Τελευταία ενημέρωση: 1 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου