Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Dinsdag 8 juni 2021 - Straatsburg

14. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement) (volgende stappen)

De Voorzitter wijst erop dat de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handeling is medegedeeld in de plenaire vergadering van gisteren maandag 7 juni 2021 (punt 10 van de notulen van 7.6.2021)

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 111, lid 6, van het Reglement vastgestelde termijn van vierentwintig uur.

Bijgevolg wordt deze aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd en zal zij worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van vandaag (P9_TA(2021)0270).

Laatst bijgewerkt op: 1 december 2021Juridische mededeling - Privacybeleid