Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2128(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0173/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0173/2021

Συζήτηση :

PV 08/06/2021 - 15
CRE 08/06/2021 - 15

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2021 - 3
PV 09/06/2021 - 16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0278

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο

15. 75η και 76η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο όσον αφορά την 75η και 76η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών [2020/2128(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

Η María Soraya Rodríguez Ramos παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Miriam Lexmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Engin Eroglu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Salima Yenbou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Silvia Sardone, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Francisco José Millán Mon, Udo Bullmann, Sunčana Glavak, Evin Incir και Javi López.

Παρεμβαίνει η Jutta Urpilainen (μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 8 Ιουνίου 2021 (τροπολογίες)˙ 9 Ιουνίου 2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:9 Ιουνίου 2021 (τροπολογίες)· 9 Ιουνίου 2021 (τελική ψηφοφορία)

Τελευταία ενημέρωση: 1 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου