Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 2k
Úterý, 8. června 2021 - Štrasburk

16. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly (07234/1/2021 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský sociální fond plus (ESF+) a zrušuje nařízení (EU) č. 1296/2013 (06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: David Casa (A9-0197/2021)

- ***II Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, mění a zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1601 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)) - výbor AFET - výbor DEVE - Zpravodajové: Michael Gahler, Maria Arena, Charles Goerens a Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Poslední aktualizace: 1. prosince 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí