Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 2k
Teisipäev, 8. juuni 2021 - Strasbourg

16. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Integreeritud Piirihalduse Fondi osana tollikontrolliseadmete rahastu (07234/1/2021 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1296/2013 (06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: David Casa (A9-0197/2021)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“, muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 466/2014/EL ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1601 ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009 (06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)) - AFET komisjon - DEVE komisjon - Raportöör: Michael Gahler - Raportöör: Maria Arena - Raportöör: Charles Goerens - Raportöör: Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Viimane päevakajastamine: 1. detsember 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika