Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 2k
Antradienis, 2021 m. birželio 8 d. - Strasbūras

16. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą (07234/1/2021 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo įsteigiamas „Europos socialinis fondas +“ (ESF+) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 (06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: David Casa (A9-0197/2021)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“, iš dalies keičiamas ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 466/2014/ES ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1601 ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009 (06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)) - AFET komitetas - DEVE komitetas - Pranešėjas: Michael Gahler - Pranešėja: Maria Arena - Pranešėjas: Charles Goerens - Pranešėja: Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Atnaujinta: 2021 m. gruodžio 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika