Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 2k
Otrdiena, 2021. gada 8. jūnijs - Strasbūra

16. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā izveido finansiālā atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām (07234/1/2021 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013 (06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)) - EMPL komiteja - Referents: David Casa (A9-0197/2021).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu “Eiropa pasaulē”, groza un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 466/2014/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1601 un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009 (06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)) - AFET komiteja - DEVE komiteja - Referents: Michael Gahler - Referente: Maria Arena - Referents: Charles Goerens - Referente: Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 1. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika