Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 2k
Marţi, 8 iunie 2021 - Strasbourg

16. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal (07234/1/2021 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD)) - IMCO - Raportor: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013 (06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)) - EMPL - Raportor: David Casa (A9-0197/2021)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa în lume, de modificare și abrogare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului (06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)) - AFET - DEVE - Raportor: Michael Gahler - Raportoare: Maria Arena - Raportor: Charles Goerens - Raportoare: Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Ultima actualizare: 1 decembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate