Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Teisipäev, 8. juuni 2021 - Strasbourg

17. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend 2021–2027 – Globaalne Euroopa ***II (arutelu)
CRE

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“, muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 466/2014/EL ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1601 ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009 [06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)] - Väliskomisjon - Arengukomisjon. Raportöörid: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena ja Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Michael Gahler, Charles Goerens ja Rasa Juknevičienė tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Jutta Urpilainen (komisjoni liige).

Sõna võtsid György Hölvényi fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques fraktsiooni S&D nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Maximilian Krah fraktsiooni ID nimel, Beata Kempa fraktsiooni ECR nimel, Özlem Demirel fraktsiooni The Left nimel, Kinga Gál (fraktsioonilise kuuluvuseta), Hildegard Bentele, Udo Bullmann, Nathalie Loiseau, Pierrette Herzberger-Fofana, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Bernhard Zimniok ja Marc Tarabella.

Sõna võtsid Maria Arena, kes tutvustas soovitust teisele lugemisele, ja Jutta Urpilainen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.6.2021 protokollipunkt 9.

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 9.6.2021 protokollipunkt 16.

Viimane päevakajastamine: 1. detsember 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika