Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 5k
2021. június 8., Kedd - Strasbourg

17. A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (2021–2027) - Globális Európa ***II (vita)
CRE

Ajánlás második olvasatra a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz – Globális Európa létrehozásáról, a 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az (EU) 2017/1601 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)] - Külügyi Bizottság - Fejlesztési Bizottság. Előadók: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena és Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Michael Gahler, Charles Goerens és Rasa Juknevičienė ismertetik a második olvasatra vonatkozó ajánlást.

Felszólal: Jutta Urpilainen (a Bizottság tagja).

Felszólal: György Hölvényi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Marques, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Maximilian Krah, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Beata Kempa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Özlem Demirel, a The Left képviselőcsoport nevében, Kinga Gál, független, Hildegard Bentele, Udo Bullmann, Nathalie Loiseau, Pierrette Herzberger-Fofana, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Bernhard Zimniok és Marc Tarabella.

Felszólal: Maria Arena ismerteti a második olvasatra vonatkozó ajánlást, és Jutta Urpilainen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.6.9-i jegyzőkönyv, 9. pont .

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.6.9-i jegyzőkönyv, 16. pont .

Utolsó frissítés: 2021. december 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat