Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 3k
Antradienis, 2021 m. birželio 8 d. - Strasbūras

17. 2021–2027 m. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“ ***II (diskusijos)
CRE

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“, iš dalies keičiamas ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 466/2014/ES ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1601 ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009 [06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)] - Užsienio reikalų komitetas - Vystymosi komitetas. Pranešėjai: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena ir Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Michael Gahler, Charles Goerens ir Rasa Juknevičienė pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Jutta Urpilainen (Komisijos narė).

Kalbėjo György Hölvényi PPE frakcijos vardu, Pedro Marques S&D frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk Renew frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Maximilian Krah ID frakcijos vardu, Beata Kempa ECR frakcijos vardu, Özlem Demirel The Left frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Kinga Gál, Hildegard Bentele, Udo Bullmann, Nathalie Loiseau, Pierrette Herzberger-Fofana, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Bernhard Zimniok ir Marc Tarabella.

Kalbėjo Maria Arena, ji pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui, ir Jutta Urpilainen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 06 09 protokolo 9 punktas.

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 06 09 protokolo 16 punktas.

Atnaujinta: 2021 m. gruodžio 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika