Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Marţi, 8 iunie 2021 - Strasbourg

17. Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională 2021-2027 - Europa în lume ***II (dezbatere)
CRE

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa în lume, de modificare și abrogare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului [06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru dezvoltare. Raportori: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena și Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Michael Gahler, Charles Goerens și Rasa Juknevičienė au prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Jutta Urpilainen (membră a Comisiei).

Au intervenit György Hölvényi, în numele Grupului PPE, Pedro Marques, în numele Grupului S&D, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului Renew, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Maximilian Krah, în numele Grupului ID, Beata Kempa, în numele Grupului ECR, Özlem Demirel, în numele Grupului The Left, Kinga Gál, neafiliată, Hildegard Bentele, Udo Bullmann, Nathalie Loiseau, Pierrette Herzberger-Fofana, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Bernhard Zimniok și Marc Tarabella.

Au intervenit Maria Arena, pentru a prezenta recomandarea pentru a doua lectură și Jutta Urpilainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9 al PV din 9.6.2021.

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 16 al PV din 9.6.2021

Ultima actualizare: 1 decembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate