Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Utorok, 8. júna 2021 - Štrasburg

17. Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na roky 2021 – 2027 – Globálna Európa ***II (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa, mení a zrušuje rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1601 a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 [06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre rozvoj. Spravodajcovia: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena a Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Michael Gahler, Charles Goerens a Rasa Juknevičienė predstavili odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Jutta Urpilainen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: György Hölvényi v mene skupiny PPE, Pedro Marques v mene skupiny S&D, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Maximilian Krah v mene skupiny ID, Beata Kempa v mene skupiny ECR, Özlem Demirel, v mene skupiny The Left, Kinga Gál – nezaradená poslankyňa, Hildegard Bentele, Udo Bullmann, Nathalie Loiseau, Pierrette Herzberger-Fofana, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Bernhard Zimniok a Marc Tarabella.

Vystúpili títo poslanci: Maria Arena, aby predstavila odporúčania do druhého čítania, a Jutta Urpilainen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 9.6.2021.

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 16 zápisnice zo dňa 9.6.2021.

Posledná úprava: 1. decembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia