Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 6k
Otrdiena, 2021. gada 8. jūnijs - Strasbūra

22. Otrais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem (provizoriskas vienošanās).

ES digitālais Covid sertifikāts: Savienības pilsoņi ***I
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts) [COM(2021)0130 – C9-0104/2021 – 2021/0068(COD)] – Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar.

ES digitālais Covid sertifikāts: trešo valstu valstspiederīgie ***I
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā (digitālais zaļais sertifikāts) [COM(2021)0140 – C9-0100/2021 – 2021/0071(COD)] – Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar.

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajā dokumentā.

ANO Ģenerālās asamblejas 75. un 76. sesija
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumiem Padomei attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 75. un 76. sesiju [2020/2128(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

2020. gada ziņojums par konkurences politiku
Ziņojums par ES konkurences politiku – 2020. gada ziņojums [2020/2223(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021).

Dzimumu dimensija kohēzijas politikā
Ziņojums par dzimumu dimensiju kohēzijas politikā [2020/2040(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Monika Vana (A9-0154/2021).

ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam — atgriezīsim savā dzīvē dabu
Ziņojums par ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam: atgriezīsim savā dzīvē dabu [2020/2273(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: César Luena (A9-0179/2021).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 21.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, trešdien, 2021. gada 9. jūnijā, plkst. 9.00 (9.6.2021. protokola 3. punkts).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.03.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 1. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika