Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Цифров COVID сертификат на ЕС - граждани на Съюза ***I – Цифров COVID сертификат на ЕС – граждани на трети държави ***I (разискване)
 4.Актуално състояние на изпълнението на пътната карта за собствените ресурси (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Актуално състояние на изпълнението на пътната карта за собствените ресурси (продължeние на разискването)
 7.Контрол от страна на Европейския парламент върху текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, извършвана от Комисията и Съвета (разискване)
 8.Първо гласуване
 9.Контрол от страна на Европейския парламент върху текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, извършвана от Комисията и Съвета (продължeние на разискването)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Системни репресии в Беларус и последиците от тях за европейската сигурност вследствие на отвличанията от борда на граждански самолет на ЕС, прихванат от беларуските органи (разискване)
 12.Положението в Афганистан (разискване)
 13.Правата на човека и политическото положение в Куба (разискване)
 14.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 15.75-а и 76-а сесия на Общото събрание на ООН (разискване)
 16.Внасяне на документи
 17.Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество за периода 2021-2027 г. - Глобална Европа ***II (разискване)
 18.Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) за периода 2021—2027 г. ***II (разискване)
 19.Обявяване на резултатите от гласуването
 20.Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) за периода 2021—2027 г. ***II (продължeние на разискването)
 21.Възобновяване на заседанието
 22.Второ гласуване
 23.Възобновяване на заседанието
 24.Право на Парламента да предприема разследване (разискване)
 25.Устойчивост на секторите на риболова и аквакултурите в ЕС спрямо изменението на климата (разискване)
 26.Обяснения на вот
 27.Поправки на вот и намерения за гласуване
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (195 kb) Присъствен списък (36 kb) Резултати от гласувания (488 kb) Резултати от поименно гласуване (7038 kb) 
 
Протокол (195 kb) Присъствен списък (36 kb) Резултати от гласувания (488 kb) Резултати от поименно гласуване (7038 kb) 
 
Протокол (82 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (112 kb) Резултати от поименно гласуване (267 kb) 
 
Протокол (335 kb) Присъствен списък (82 kb) Резултати от гласувания (300 kb) Резултати от поименно гласуване (2041 kb) 
Последно осъвременяване: 15 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност