Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 8. června 2021 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování
 3.Digitální certifikát EU COVID – občané Unie ***I – Digitální certifikát EU COVID – státní příslušníci třetích zemí ***I (rozprava)
 4.Aktuální situace v oblasti provádění plánu zavedení vlastních zdrojů (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Aktuální situace v oblasti provádění plánu zavedení vlastních zdrojů (pokračování rozpravy)
 7.Kontrola průběžného posuzování národních plánů pro oživení a odolnost Komisí a Radou ze strany Evropského parlamentu (rozprava)
 8.První hlasování
 9.Kontrola průběžného posuzování národních plánů pro oživení a odolnost Komisí a Radou ze strany Evropského parlamentu (pokračování rozpravy)
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Systematické represe v Bělorusku a jejich důsledky pro evropskou bezpečnost v návaznosti na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány (rozprava)
 12.Situace v Afghánistánu (rozprava)
 13.Lidská práva a politická situace na Kubě (rozprava)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)
 15.75. a 76. zasedání Valného shromáždění OSN (rozprava)
 16.Předložení dokumentů
 17.Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa na období 2021–2027 ***II (rozprava)
 18.Evropský sociální fond plus (ESF+) na období 2021–2027 ***II (rozprava)
 19.Oznámení výsledků hlasování
 20.Evropský sociální fond plus (ESF+) na období 2021–2027 ***II (pokračování rozpravy)
 21.Pokračování denního zasedání
 22.Druhé hlasování
 23.Pokračování denního zasedání
 24.Vyšetřovací právo Evropského parlamentu (rozprava)
 25.Rybolov a akvakultura EU odolávající změně klimatu (rozprava)
 26.Vysvětlení hlasování
 27.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (169 kb) Prezenční listina (36 kb) Výsledky hlasování (436 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (7036 kb) 
 
Zápis (169 kb) Prezenční listina (36 kb) Výsledky hlasování (436 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (7036 kb) 
 
Zápis (78 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (105 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (262 kb) 
 
Zápis (296 kb) Prezenční listina (74 kb) Výsledky hlasování (260 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2030 kb) 
Poslední aktualizace: 1. prosince 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí