Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 8. juni 2021 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 3.EU's digitale covidcertifikat - Unionsborgere ***I - EU's digitale covidcertifikat - Tredjelandsstatsborgere ***I (forhandling)
 4.Status over gennemførelsen af køreplanen for egne indtægter (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Status over gennemførelsen af køreplanen for egne indtægter (fortsat forhandling)
 7.Parlamentets kontrol med Kommissionens og Rådets igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner (forhandling)
 8.Første afstemningsrunde
 9.Parlamentets kontrol med Kommissionens og Rådets igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner (fortsat forhandling)
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Systematisk undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder (forhandling)
 12.Situationen i Afghanistan (forhandling)
 13.Menneskerettighederne og den politiske situation i Cuba (forhandling)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6) (opfølgning)
 15.FN's Generalforsamlings 75. og 76. samling (forhandling)
 16.Modtagne dokumenter
 17.Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde 2021-2027 - et globalt Europa ***II (forhandling)
 18.Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) 2021-2027 ***II (forhandling)
 19.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 20.Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) 2021-2027 ***II (fortsat forhandling)
 21.Genoptagelse af mødet
 22.Anden afstemningsrunde
 23.Genoptagelse af mødet
 24.Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (forhandling)
 25.Klimarobust fiskeri og akvakultur i EU (forhandling)
 26.Stemmeforklaringer
 27.Stemmerettelser og -intentioner
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (169 kb) Tilstedeværelsesliste (36 kb) Afstemningsresultater (432 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (7036 kb) 
 
Protokol (169 kb) Tilstedeværelsesliste (36 kb) Afstemningsresultater (432 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (7036 kb) 
 
Protokol (78 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (107 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (260 kb) 
 
Protokol (294 kb) Tilstedeværelsesliste (73 kb) Afstemningsresultater (257 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2027 kb) 
Seneste opdatering: 1. december 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik