Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 8 czerwca 2021 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID - obywatele Unii ***I - Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID - obywatele państw trzecich ***I (debata)
 4.Stan wprowadzania nowych zasobów własnych (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Stan wprowadzania nowych zasobów własnych (ciąg dalszy debaty)
 7.Opinia Parlamentu w sprawie prowadzonej obecnie przez Komisję i Radę oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (debata)
 8.Pierwsza część głosowania
 9.Opinia Parlamentu w sprawie prowadzonej obecnie przez Komisję i Radę oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (ciąg dalszy debaty)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Systematyczne represje na Białorusi i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie (debata)
 12.Sytuacja w Afganistanie (debata)
 13.Sytuacja w zakresie praw człowieka i sytuacja polityczna na Kubie (debata)
 14.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)
 15.75. i 76. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (debata)
 16.Składanie dokumentów
 17.Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej 2021-2027 – Globalny wymiar Europy ***II (debata)
 18.Europejski Fundusz Społeczny Plus (ESF+) 2021-2027 ***II (debata)
 19.Ogłoszenie wyników głosowania
 20.Europejski Fundusz Społeczny Plus (ESF+) 2021-2027 ***II (ciąg dalszy debaty)
 21.Wznowienie posiedzenia
 22.Druga część głosowania
 23.Wznowienie posiedzenia
 24.Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego (debata)
 25.Europejskie rybołówstwo i akwakultura odporne na zmianę klimatu (debata)
 26.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 27.Korekty i zamiary głosowania
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (170 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (437 kb) Wyniki głosowań imiennych (7037 kb) 
 
Protokół (170 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (437 kb) Wyniki głosowań imiennych (7037 kb) 
 
Protokół (78 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (106 kb) Wyniki głosowań imiennych (272 kb) 
 
Protokół (302 kb) Lista obecności (72 kb) Wyniki głosowania (268 kb) Wyniki głosowań imiennych (2029 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności