Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 8. júna 2021 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Digitálny COVID preukaz EÚ – občania Únie ***I - Digitálny COVID preukaz EÚ – štátni príslušníci tretích krajín ***I (rozprava)
 4.Súčasný stav vykonávania plánu zavádzania vlastných zdrojov (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Súčasný stav vykonávania plánu zavádzania vlastných zdrojov (pokračovanie rozpravy)
 7.Kontrola prebiehajúceho posudzovania národných plánov obnovy a odolnosti Komisiou a Radou zo strany Európskeho parlamentu (rozprava)
 8.Prvé hlasovanie
 9.Kontrola prebiehajúceho posudzovania národných plánov obnovy a odolnosti Komisiou a Radou zo strany Európskeho parlamentu (pokračovanie rozpravy)
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Systematické represie v Bielorusku a ich dôsledky pre európsku bezpečnosť po únosoch z civilného lietadla EÚ zadržaného bieloruskými orgánmi (rozprava)
 12.Situácia v Afganistane (rozprava)
 13.Ľudské práva a politická situácia na Kube (rozprava)
 14.Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 15.75. a 76. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (rozprava)
 16.Predložené dokumenty
 17.Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na roky 2021 – 2027 – Globálna Európa ***II (rozprava)
 18.Európsky sociálny fond plus (ESF+) 2021 – 2027 ***II (rozprava)
 19.Oznámenie výsledkov hlasovania
 20.Európsky sociálny fond plus (ESF+) 2021 – 2027 ***II (pokračovanie rozpravy)
 21.Pokračovanie rokovania
 22.Druhé hlasovanie
 23.Pokračovanie rokovania
 24.Vyšetrovacie právomoci Parlamentu (rozprava)
 25.Rybárstvo a akvakultúra EÚ odolné voči zmene klímy (rozprava)
 26.Vysvetlenia hlasovania
 27.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (168 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovania (434 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (7037 kb) 
 
Zápisnica (168 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovania (434 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (7037 kb) 
 
Zápisnica (79 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (103 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (273 kb) 
 
Zápisnica (299 kb) Prezenčná listina (74 kb) Výsledky hlasovania (261 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2028 kb) 
Posledná úprava: 1. decembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia