Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 8 juni 2021 - StrasbourgPreliminär utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.EU:s digitala covidintyg – unionsmedborgare ***I – EU:s digitala covidintyg – tredjelandsmedborgare ***I (debatt)
 4.Läget i genomförandet av färdplanen för egna medel (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Läget i genomförandet av färdplanen för egna medel (fortsättning på debatten)
 7.Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (debatt)
 8.Första omröstningsomgången
 9.Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (fortsättning på debatten)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (debatt)
 12.Situationen i Afghanistan (debatt)
 13.Människorättssituationen och den politiska situationen i Kuba (debatt)
 14.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 15.75:e och 76:e sessionerna i FN:s generalförsamling (debatt)
 16.Inkomna dokument
 17.Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete 2021–2027 – Europa i världen ***II (debatt)
 18.Europeiska socialfonden+ (ESF+) 2021–2027 ***II (debatt)
 19.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 20.Europeiska socialfonden+ (ESF+) 2021–2027 ***II (fortsättning på debatten)
 21.Återupptagande av sammanträdet
 22.Andra omröstningsomgången
 23.Återupptagande av sammanträdet
 24.Parlamentets undersökningsrätt (debatt)
 25.Klimatresilient fiske och vattenbruk i EU (debatt)
 26.Röstförklaringar
 27.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (170 kb)
Preliminär utgåva
 Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (434 kb)
Preliminär utgåva
 Omröstningar med namnupprop (13037 kb) 
 
Protokoll (170 kb)
Preliminär utgåva
 Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (434 kb)
Preliminär utgåva
 Omröstningar med namnupprop (13037 kb) 
 
Protokoll (77 kb)
Preliminär utgåva
 Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (106 kb)
Preliminär utgåva
 Omröstningar med namnupprop (277 kb) 
 
Protokoll (289 kb)
Preliminär utgåva
 Närvarolista (72 kb) Omröstningsresultat (272 kb)
Preliminär utgåva
 Omröstningar med namnupprop (1980 kb) 
Senaste uppdatering: 14 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy