Index 
Jegyzőkönyv
XML 173kPDF 301kWORD 78k
2021. június 8., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A szavazás eredményének bejelentése
 3.Uniós digitális Covid-igazolvány – uniós polgárok ***I - Uniós digitális Covid-igazolvány – harmadik országbeli állampolgárok ***I (vita)
 4.A saját források ütemterve végrehajtásának jelenlegi állása (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.A saját források ütemterve végrehajtásának jelenlegi állása (a vita folytatása)
 7.A Parlament ellenőrzése a Bizottság és a Tanács folyamatban lévő, a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre vonatkozó értékeléséről (vita)
 8.Első szavazási kör
 9.A Parlament ellenőrzése a Bizottság és a Tanács folyamatban lévő, a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre vonatkozó értékeléséről (a vita folytatása)
 10.Az ülés folytatása
 11.Rendszerszintű elnyomás Belaruszban és ennek következményei az európai biztonságra nézve a belarusz hatóságok által feltartóztatott uniós polgári repülőjáratról történt emberrablásokat követően (vita)
 12.Az afganisztáni helyzet (vita)
 13.Emberi jogi és politikai helyzet Kubában (vita)
 14.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése) (további intézkedések)
 15.Az ENSZ Közgyűlésének 75. és 76. ülésszaka (vita)
 16.Dokumentumok benyújtása
 17.A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (2021–2027) - Globális Európa ***II (vita)
 18.Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 2021–2027 ***II (vita)
 19.A szavazás eredményének bejelentése
 20.Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 2021–2027 ***II (a vita folytatása)
 21.Az ülés folytatása
 22.Második szavazási kör
 23.Az ülés folytatása
 24.A Parlament vizsgálati joga (vita)
 25.Az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens uniós halászat és akvakultúra (vita)
 26.A szavazáshoz fűzött indokolások
 27.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Átmeneti rendelkezések a Covid19-válság hatásainak kezelése érdekében (az (EU) 2016/1628 rendelet módosítása) ***I
[COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD)]

SÜRGŐSSÉGI ELJÁRÁS ALKALMAZÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Név szerinti szavazással (662 mellette, 25 ellene, 9 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

Az ETIAS szükséges módosításai: rendőrségi és igazságügyi együttműködés ***I
Jelentés az egyéb uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapításáról, valamint az (EU) 2018/1862 rendelet és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001A(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva (P9_TA(2021)0263)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Az ETIAS szükséges módosításai: határok és vízumok ***I
Jelentés az ETIAS céljából a más uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapításáról, valamint a (EU) 2018/1240 rendelet, a 767/2008/EK rendelet, a (EU) 2017/2226 rendelet és az (EU) 2018/1861 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva (P9_TA(2021)0264)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Németország
Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország kérelme – EGF/2020/003 DE/GMH Guss) [COM(2021)0207 - C9-0156/2021 - 2021/0107(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A9-0189/2021)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással jóváhagyva (P9_TA(2021)0265)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2020/005 BE/Swissport – Belgium
Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium kérelme – EGF/2020/005 BE/Swissport) [COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Olivier Chastel (A9-0188/2021)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással jóváhagyva (P9_TA(2021)0266)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2020/004 NL/KLM – Hollandia
Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandia kérelme – EGF/2020/004 NL/The Netherlands KLM) [COM(2021)0226 – C9-0161/2021 – 2021/0115(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Vana (A9-0187/2021)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással jóváhagyva (P9_TA(2021)0267)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2020/007 FI/Finnair – Finnország
Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország kérelme – EGF/2020/007 FI/Finnair) [COM(2021)0227 – C9-0162/2021 – 2021/0116(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással jóváhagyva (P9_TA(2021)0268)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

Az ETIAS szükséges módosításai: ECRIS-TCN ***I
Jelentés az (EU) 2019/816 és az (EU) 2019/818 rendeletnek az egyéb uniós információs rendszerekhez az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer céljából való hozzáférésre vonatkozó feltételek megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁS

Lásd az elfogadott szövegeket (P9_TA(2021)0269)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)


3. Uniós digitális Covid-igazolvány – uniós polgárok ***I - Uniós digitális Covid-igazolvány – harmadik országbeli állampolgárok ***I (vita)

A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (digitális zöldigazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar

A Covid19-világjárvány idején a tagállamok területén jogszerűen élő és tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára kibocsátott interoperábilis oltási, tesztelési és gyógyultsági igazolvány (digitális zöldigazolvány) kiadásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretrendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar

Az első vitára 2021. április 28-án került sor (2021.4.28-i jegyzőkönyv, 4. pont ).

Az első szavazásra 2021. április 28-án került sor, és a kérdést intézményközi tárgyalások céljából az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz (2021.4.28-i jegyzőkönyv, 13. pont ).

Juan Fernando López Aguilar előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Didier Reynders (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Tineke Strik, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Christine Anderson, a(z) ID képviselőcsoport nevében (Az elnök reagál az utóbbi felszólalására), Joachim Stanisław Brudziński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a The Left képviselőcsoport nevében, Mislav Kolakušić, független, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Simona Bonafè, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Simona Baldassarre, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Assita Kanko, Kateřina Konečná, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Marcel Kolaja, Roman Haider, Michiel Hoogeveen, Balázs Hidvéghi, Lena Düpont, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Cristian Terheş, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Nicola Danti, Beata Kempa, Dolors Montserrat, Sylvie Guillaume, Jan-Christoph Oetjen, Carlo Fidanza, Andrzej Halicki, Pablo Arias Echeverría, Tom Vandenkendelaere, Nathalie Colin-Oesterlé, Isabel Wiseler-Lima és Vladimír Bilčík.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Karlo Ressler, Massimiliano Salini és Daniel Buda.

Felszólal: Didier Reynders.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.6.8-i jegyzőkönyv, 22. pont .

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.6.9-i jegyzőkönyv, 3. pont .


4. A saját források ütemterve végrehajtásának jelenlegi állása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A saját források ütemterve végrehajtásának jelenlegi állása (2021/2739(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Valérie Hayer, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, David Cormand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joachim Kuhs, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Bogdan Rzońca, az ECR képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a The Left képviselőcsoport nevében, Siegfried Mureşan és Margarida Marques.

(Az ülést 11.23-kor felfüggesztik az ülésterem hangtechnikájának hibája miatt.)

(A vita folytatása: 2021.6.8-i jegyzőkönyv, 6. pont )


5. Az ülés folytatása

Az ülés 11.51-kor folytatódik.


6. A saját források ütemterve végrehajtásának jelenlegi állása (a vita folytatása)

A Bizottság nyilatkozata: A saját források ütemterve végrehajtásának jelenlegi állása (2021/2739(RSP))

(A vita kezdete: 2021.6.8-i jegyzőkönyv, 4. pont )

Felszólal: Luis Garicano, Rasmus Andresen, Antonio Maria Rinaldi, Michiel Hoogeveen, João Ferreira, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Jérôme Rivière, Paul Tang és Jonás Fernández.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

A vitát berekesztik.


7. A Parlament ellenőrzése a Bizottság és a Tanács folyamatban lévő, a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre vonatkozó értékeléséről (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Parlament ellenőrzése a Bizottság és a Tanács folyamatban lévő, a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre vonatkozó értékeléséről (2021/2738(RSP))

Ana Paula Zacarias (a Tanács soros elnöke) és Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Siegfried Mureşan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Luis Garicano, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Damian Boeselager, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gunnar Beck, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Johan Van Overtveldt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a The Left képviselőcsoport nevében, Tamás Deutsch, független, Markus Ferber és Eider Gardiazabal Rubial.

ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

Felszólal: Valérie Hayer, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Eugen Jurzyca és José Gusmão.

(A vita folytatása: 2021.6.8-i jegyzőkönyv, 9. pont )


8. Első szavazási kör

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

Versenypolitika - 2020. évi éves jelentés
Jelentés a versenypolitikáról szóló 2020. évi éves jelentésről [2020/2223(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021);

A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia: Hozzuk vissza a természetet az életünkbe
Jelentés a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiáról: Hozzuk vissza a természetet az életünkbe [2020/2273(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: César Luena (A9-0179/2021);

A kohéziós politika nemi dimenziója
Jelentés a kohéziós politika nemi dimenziójáról [2020/2040(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Monika Vana (A9-0154/2021).

A Parlament zárószavazást tart az alábbi dokumentumról:

Az ETIAS szükséges módosításai: ECRIS-TCN ***I
Jelentés az (EU) 2019/816 és az (EU) 2019/818 rendeletnek az egyéb uniós információs rendszerekhez az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer céljából való hozzáférésre vonatkozó feltételek megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021).

A szavazás vége: 14.15.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 19.00 (2021.6.8-i jegyzőkönyv, 19. pont ).


9. A Parlament ellenőrzése a Bizottság és a Tanács folyamatban lévő, a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre vonatkozó értékeléséről (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Parlament ellenőrzése a Bizottság és a Tanács folyamatban lévő, a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre vonatkozó értékeléséről (2021/2738(RSP))

(A vita kezdete: 2021.6.8-i jegyzőkönyv, 7. pont )

Felszólal: Carles Puigdemont i Casamajó, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Dragoş Pîslaru, Alexandra Geese, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Linea Søgaard-Lidell, Bas Eickhout, Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Jordi Solé, Victor Negrescu, Piernicola Pedicini és Margarida Marques.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság ügyvezető alelnöke).

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

Felszólal: Ana Paula Zacarias (a Tanács soros elnöke).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Manfred Weber, Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Markus Ferber és José Manuel Fernandes, a PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottság és a Tanács folyamatban lévő, a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre vonatkozó értékelésének Európai Parlament általi ellenőrzéséről (2021/2738(RSP)) (B9-0331/2021);

- Damian Boeselager, Bas Eickhout, Alexandra Geese, Jordi Solé és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Parlamentnek a Bizottság és a Tanács folyamatban lévő, a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre vonatkozó értékelésével kapcsolatos véleményéről (2021/2738(RSP)) (B9-0333/2021);

- Dimitrios Papadimoulis és José Gusmão, a The Left képviselőcsoport nevében, a Parlamentnek a Bizottság és a Tanács folyamatban lévő, a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre vonatkozó értékelésével kapcsolatos véleményéről (2021/2738(RSP)) (B9-0334/2021);

- Roberts Zīle, az ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottság és a Tanács folyamatban lévő, a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre vonatkozó értékelésének Európai Parlament általi ellenőrzéséről (2021/2738(RSP)) (B9-0335/2021);

- Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer, Dragoş Pîslaru, Pascal Canfin és Martin Hojsík, a Renew képviselőcsoport nevében, a Parlamentnek a Bizottság és a Tanács folyamatban lévő, a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre vonatkozó értékelésével kapcsolatos véleményéről (2021/2738(RSP)) (B9-0337/2021);

- Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial és Iratxe García Pérez, az S&D képviselőcsoport nevében, a Parlamentnek a Bizottság és a Tanács folyamatban lévő, a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre vonatkozó értékelésével kapcsolatos véleményéről (2021/2738(RSP)) (B9-0338/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.6.9-i jegyzőkönyv, 19. pont . (módosítások); 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 4. pont . (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 2. pont . (módosítások); 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 9. pont . (zárószavazás)

(Az ülést 13.38-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 15.08-kor folytatódik.


11. Rendszerszintű elnyomás Belaruszban és ennek következményei az európai biztonságra nézve a belarusz hatóságok által feltartóztatott uniós polgári repülőjáratról történt emberrablásokat követően (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Rendszerszintű elnyomás Belaruszban és ennek következményei az európai biztonságra nézve a belarusz hatóságok által feltartóztatott uniós polgári repülőjáratról történt emberrablásokat követően (2021/2741(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz a Tanács és a Bizottság nevében.

Felszólal Andrzej Halicki, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Robert Biedroń, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Viola Von Cramon-Taubadel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Susanna Ceccardi, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a The Left képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Andrius Kubilius, Pedro Marques, Karin Karlsbro, Markéta Gregorová, Witold Jan Waszczykowski, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Maria Arena, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Miriam Lexmann, Sven Mikser, Urmas Paet és Alexander Alexandrov Yordanov.

ELNÖKÖL:
Nicola BEER alelnök

Felszólal: Carmen Avram és Tom Vandenkendelaere.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac és Isabel Wiseler-Lima, a PPE képviselőcsoport nevében, a rendszerszintű elnyomásról Belaruszban és ennek következményeiről az európai biztonságra nézve a belarusz hatóságok által feltartóztatott uniós polgári repülőjáratról történt emberrablásokat követően (2021/2741(RSP)) (B9-0328/2021);

- Helmut Scholz, a The Left képviselőcsoport nevében, a rendszerszintű elnyomásról Belaruszban és ennek következményeiről az európai biztonságra nézve a belarusz hatóságok által feltartóztatott uniós polgári repülőjáratról történt emberrablásokat követően (2021/2741(RSP)) (B9-0330/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Gwendoline Delbos-Corfield, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan és Ciarán Cuffe, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a rendszerszintű elnyomásról Belaruszban és ennek következményeiről az európai biztonságra nézve a belarusz hatóságok által feltartóztatott uniós polgári repülőjáratról történt emberrablásokat követően (2021/2741(RSP)) (B9-0332/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula és Robert Biedroń, az S&D képviselőcsoport nevében, a rendszerszintű elnyomásról Belaruszban és ennek következményeiről az európai biztonságra nézve a belarusz hatóságok által feltartóztatott uniós polgári repülőjáratról történt emberrablásokat követően (2021/2741(RSP)) (B9-0339/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, a rendszerszintű elnyomásról Belaruszban és ennek következményeiről az európai biztonságra nézve a belarusz hatóságok által feltartóztatott uniós polgári repülőjáratról történt emberrablásokat követően (2021/2741(RSP)) (B9-0340/2021);

- Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Veronika Vrecionová és Roberts Zīle, az ECR képviselőcsoport nevében, a rendszerszintű elnyomásról Belaruszban és ennek következményeiről az európai biztonságra nézve a belarusz hatóságok által feltartóztatott uniós polgári repülőjáratról történt emberrablásokat követően (2021/2741(RSP)) (B9-0344/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 4. pont . (módosítások); 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 9. pont . (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 11. pont . (módosítások); 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 15. pont . (zárószavazás)


12. Az afganisztáni helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az afganisztáni helyzet (2021/2712(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Rasa Juknevičienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Yoncheva, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Erik Marquardt, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bernhard Zimniok, az ID képviselőcsoport nevében , Mick Wallace, a The Left képviselőcsoport nevében, Pedro Marques, María Soraya Rodríguez Ramos és Maria Arena.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Clare Daly, Mick Wallace és Idoia Villanueva Ruiz, a The Left képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2021/2712(RSP)) (B9-0321/2021);

- Pedro Marques és Elena Yoncheva, az S&D képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2021/2712(RSP)) (B9-0324/2021);

- Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik és Francisco Guerreiro, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2021/2712(RSP)) (B9-0325/2021);

- David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren és Tom Vandenkendelaere, a PPE képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2021/2712(RSP)) (B9-0326/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2021/2712(RSP)) (B9-0327/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca és Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2021/2712(RSP)) (B9-0329/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 4. pont . (módosítások); 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 9. pont . (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 11. pont . (módosítások); 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 15. pont . (zárószavazás)


13. Emberi jogi és politikai helyzet Kubában (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Emberi jogi és politikai helyzet Kubában (2021/2745(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Leopoldo López Gil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hermann Tertsch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manu Pineda, a The Left képviselőcsoport nevében, Lefteris Nikolaou-Alavanos, független, Paulo Rangel, Maria-Manuel Leitão-Marques, María Soraya Rodríguez Ramos, Sandra Pereira, Gabriel Mato és Pernando Barrena Arza.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato és Antonio López-Istúriz White, a PPE képviselőcsoport nevében, a kubai emberi jogi és politikai helyzetről (2021/2745(RSP)) (B9-0341/2021);

- Manu Pineda, a The Left képviselőcsoport nevében, a kubai emberi jogi és politikai helyzetről (2021/2745(RSP)) (B9-0342/2021);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, a kubai emberi jogi és politikai helyzetről (2021/2745(RSP)) (B9-0343/2021);

- Pedro Marques és Javi López, az S&D képviselőcsoport nevében, a kubai emberi jogi és politikai helyzetről (2021/2745(RSP)) (B9-0345/2021);

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Carlo Fidanza, Joanna Kopcińska, Bogdan Rzońca, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében, a kubai emberi jogi és politikai helyzetről (2021/2745(RSP)) (B9-0346/2021/REV).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 4. pont . (módosítások); 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 9. pont . (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 11. pont . (módosítások); 2021.6.10-i jegyzőkönyv, 15. pont . (zárószavazás)


14. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése) (további intézkedések)

Az elnök emlékeztet, hogy 2021. június 7-én, hétfőn bejelentették a plenáris ülésen az ECON bizottság arra irányuló ajánlását, hogy ne tegyenek kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben (2021.6.7-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlás ellen nem emeltek kifogást.

Így az ajánlás elfogadottnak tekintendő, és közzétételre kerül a mai ülés elfogadott szövegei között (P9_TA(2021)0270).


15. Az ENSZ Közgyűlésének 75. és 76. ülésszaka (vita)

Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz intézett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 75. és 76. ülésszakáról szóló ajánlásáról [2020/2128(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

María Soraya Rodríguez Ramos előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Miriam Lexmann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabel Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Engin Eroglu, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Salima Yenbou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Silvia Sardone, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Francisco José Millán Mon, Udo Bullmann, Sunčana Glavak, Evin Incir és Javi López.

Felszólal: Jutta Urpilainen (a Bizottság tagja) az Európai Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021. június 8. (módosítások); 2021. június 9. (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021. június 9. (módosítások); 2021. június 9. (zárószavazás)


16. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- ***II Ajánlás második olvasatra a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (07234/1/2021 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: David Casa (A9-0197/2021)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz – Globális Európa létrehozásáról, a 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az (EU) 2017/1601 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)) - AFET bizottság - DEVE bizottság - Előadó: Michael Gahler - Előadó: Maria Arena - Előadó: Charles Goerens - Előadó: Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)


17. A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (2021–2027) - Globális Európa ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz – Globális Európa létrehozásáról, a 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az (EU) 2017/1601 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)] - Külügyi Bizottság - Fejlesztési Bizottság. Előadók: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena és Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Michael Gahler, Charles Goerens és Rasa Juknevičienė ismertetik a második olvasatra vonatkozó ajánlást.

Felszólal: Jutta Urpilainen (a Bizottság tagja).

Felszólal: György Hölvényi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Marques, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Maximilian Krah, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Beata Kempa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Özlem Demirel, a The Left képviselőcsoport nevében, Kinga Gál, független, Hildegard Bentele, Udo Bullmann, Nathalie Loiseau, Pierrette Herzberger-Fofana, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Bernhard Zimniok és Marc Tarabella.

Felszólal: Maria Arena ismerteti a második olvasatra vonatkozó ajánlást, és Jutta Urpilainen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.6.9-i jegyzőkönyv, 9. pont .

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.6.9-i jegyzőkönyv, 16. pont .


18. Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 2021–2027 ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: David Casa (A9-0197/2021)

David Casa előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja).

Felszólal: Dennis Radtke, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Brunet, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és France Jamet, a(z) ID képviselőcsoport nevében.

(A vita folytatása: 2021.6.8-i jegyzőkönyv, 20. pont )


ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

19. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Versenypolitika - 2020. évi éves jelentés
Jelentés a versenypolitikáról szóló 2020. évi éves jelentésről [2020/2223(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0275)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia: Hozzuk vissza a természetet az életünkbe
Jelentés a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiáról: Hozzuk vissza a természetet az életünkbe [2020/2273(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: César Luena (A9-0179/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0277)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A kohéziós politika nemi dimenziója
Jelentés a kohéziós politika nemi dimenziójáról [2020/2040(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Monika Vana (A9-0154/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0273)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

Az ETIAS szükséges módosításai: ECRIS-TCN ***I
Jelentés az (EU) 2019/816 és az (EU) 2019/818 rendeletnek az egyéb uniós információs rendszerekhez az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer céljából való hozzáférésre vonatkozó feltételek megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elfogadva. (P9_TA(2021)0269)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


20. Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 2021–2027 ***II (a vita folytatása)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: David Casa (A9-0197/2021)

(A vita kezdete: 2021.6.8-i jegyzőkönyv, 18. pont )

Felszólal: Elżbieta Rafalska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Gusmão, a The Left képviselőcsoport nevében, Ádám Kósa, független, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Mounir Satouri, Elena Lizzi, Margarita de la Pisa Carrión, Eugen Tomac, Guido Reil, Stelios Kympouropoulos, Simona Baldassarre, Krzysztof Hetman, Cindy Franssen és Anne Sander.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat 67. és 68. cikke értelmében nem nyújtottak be elutasításra irányuló javaslatot és módosítást a Tanács alábbiakkal kapcsolatos első olvasatbeli álláspontjához:

- Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) (2021–2027) (06980/2/2021 - C9-0195/2021 – 2018/0206(COD));

- A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozása (07234/1/2021 - C9-0196/2021- 2018/0258(COD)).

A tanácsi álláspontok így elfogadottnak tekintendők.

A javasolt jogalkotási aktusokat ezzel elfogadják (P9_TA(2021)0272 és P9_TA(2021)0271).

(„Szavazások eredménye” melléklet, 9. és 8. pont)

(Az ülést 19.44-kor felfüggesztik.)


21. Az ülés folytatása

Az ülés 20.01-kor folytatódik.


22. Második szavazási kör

A Parlament szavazást tart az alábbiakról szóló ideiglenes megállapodásokról:

Uniós digitális Covid-igazolvány – uniós polgárok ***I
A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (digitális zöldigazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar ;

Uniós digitális Covid-igazolvány – harmadik országbeli állampolgárok ***I
A Covid19-világjárvány idején a tagállamok területén jogszerűen élő és tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára kibocsátott interoperábilis oltási, tesztelési és gyógyultsági igazolvány (digitális zöldigazolvány) kiadásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretrendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar .

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

Az ENSZ Közgyűlésének 75. és 76. ülésszaka
Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz intézett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 75. és 76. ülésszakáról szóló ajánlásáról [2020/2128(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021).

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

Versenypolitika - 2020. évi éves jelentés
Jelentés a versenypolitikáról szóló 2020. évi éves jelentésről [2020/2223(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021);

A kohéziós politika nemi dimenziója
Jelentés a kohéziós politika nemi dimenziójáról [2020/2040(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Monika Vana (A9-0154/2021);

A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia: Hozzuk vissza a természetet az életünkbe
Jelentés a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiáról: Hozzuk vissza a természetet az életünkbe [2020/2273(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: César Luena (A9-0179/2021).

A szavazás vége: 21.15.

A szavazás megkezdődik.

A szavazások eredményét holnap, 2021. június 9-én, szerdán 9.00-kor jelentik be (2021.6.9-i jegyzőkönyv, 3. pont).

(Az ülést 20.03-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Roberta METSOLA alelnök

23. Az ülés folytatása

Az ülés 20.30-kor folytatódik.


24. A Parlament vizsgálati joga (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000029/2021 felteszi: Antonio Tajani és Domènec Ruiz Devesa, nevében AFCO bizottság, a Tanácshoz: A Parlament vizsgálati joga (B9-0020/2021)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000030/2021 felteszi: Antonio Tajani és Domènec Ruiz Devesa, nevében AFCO bizottság, a Bizottsághoz: A Parlament vizsgálati joga (B9-0021/2021)

Domènec Ruiz Devesa kifejti a kérdéseket.

Ana Paula Zacarias (a Tanács soros elnöke) és Nicolas Schmit (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Rainer Wieland, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gabriele Bischoff, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Daniel Freund, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Joachim Stanisław Brudziński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a The Left képviselőcsoport nevében, Sven Simon, Carmen Avram, Vlad Gheorghe, Tilly Metz, Gunnar Beck, Patryk Jaki, Anne-Sophie Pelletier, Jiří Pospíšil, Leszek Miller, Jadwiga Wiśniewska és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Nicolas Schmit és Ana Paula Zacarias.

A vitát berekesztik.


25. Az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens uniós halászat és akvakultúra (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000034/2021 felteszi: Pierre Karleskind, nevében PECH bizottság, a Bizottsághoz: Az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens halászat és akvakultúra az EU-ban (B9-0022/2021)

Clara Aguilera kifejti a kérdést.

Nicolas Schmit (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Gabriel Mato, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Manuel Pizarro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pierre Karleskind, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Grace O'Sullivan, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosanna Conte, a(z) ID képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a The Left képviselőcsoport nevében, Dino Giarrusso, független, François-Xavier Bellamy, Carmen Avram, Izaskun Bilbao Barandica, Francisco Guerreiro, France Jamet, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Pietro Bartolo, Rosa D'Amato, Tomislav Sokol, Isabel Carvalhais és Nicolás González Casares.

Felszólal: Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.


26. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


27. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


28. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 693.498/OJME).


29. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.08-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Chabaud Catherine, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez Ramos María Soraya, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos

Igazoltan távol lévők:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. december 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat