Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2040(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0154/2021

Разисквания :

PV 07/06/2021 - 20
CRE 07/06/2021 - 20

Гласувания :

PV 08/06/2021 - 19
PV 09/06/2021 - 3

Приети текстове :

P9_TA(2021)0276

Протокол
XML 12k
Сряда, 9 юни 2021 г. - Страсбург

3. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Цифров COVID сертификат на ЕС - граждани на Съюза ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2021)0273)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Цифров COVID сертификат на ЕС – граждани на трети държави ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) за граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2021)0274)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

75-а и 76-а сесия на Общото събрание на ООН
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета относно 75-ата и 76-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации [2020/2128(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0278)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Политика в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2020 г. [2020/2223(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0275)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Измерението на равенството между половете в политиката на сближаване
Доклад относно измерението на равенството между половете в политиката на сближаване [2020/2040(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Monika Vana (A9-0154/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0276)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.: да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот
Доклад относно стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.: да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот [2020/2273(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: César Luena (A9-0179/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0277)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Последно осъвременяване: 15 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност