Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2040(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0154/2021

Debatter :

PV 07/06/2021 - 20
CRE 07/06/2021 - 20

Omröstningar :

PV 08/06/2021 - 19
PV 09/06/2021 - 3

Antagna texter :

P9_TA(2021)0276

Protokoll
XML 10k
Onsdagen den 9 juni 2021 - Strasbourg

3. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

EU:s digitala covidintyg – unionsmedborgare ***I
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

KOMMISSIONENS UTTALANDE

Antogs (P9_TA(2021)0273)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

EU:s digitala covidintyg – tredjelandsmedborgare ***I
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

KOMMISSIONENS UTTALANDE

Antogs (P9_TA(2021)0274)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

FN:s generalförsamlings 75:e och 76:e session
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 75:e och 76:e session [2020/2128(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0278)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Konkurrenspolitiken – årsrapport 2020
Betänkande om konkurrenspolitiken – årsrapport 2020 [2020/2223(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0275)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

Jämställdhetsdimensionen i sammanhållningspolitiken
Betänkande om jämställdhetsdimensionen i sammanhållningspolitiken [2020/2040(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Monika Vana (A9-0154/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0276)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv
Betänkande om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv [2020/2273(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: César Luena (A9-0179/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0277)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

Senaste uppdatering: 31 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy