Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2568(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000037/2021 (B9-0024/2021)

Συζήτηση :

PV 09/06/2021 - 13
CRE 09/06/2021 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο

13. Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις κατά θεσμικών οργάνων της ΕΕ και εθνικών δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών ευαίσθητου χαρακτήρα - Η στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις κατά θεσμικών οργάνων της ΕΕ και εθνικών δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών ευαίσθητου χαρακτήρα (2021/2713(RSP))

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000037/2021 που κατέθεσε ο Cristian-Silviu Buşoi, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία (B9-0024/2021)

Οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Ο Cristian-Silviu Buşoi αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Christophe Grudler, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rasmus Andresen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Alessandra Basso, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Izabela-Helena Kloc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Riho Terras, Łukasz Kohut, Bart Groothuis, Ciarán Cuffe, Jean-Lin Lacapelle, Ryszard Czarnecki, Lars Patrick Berg, Seán Kelly, Tsvetelina Penkova, Billy Kelleher, Christine Anderson, Ivan Štefanec, Nicolás González Casares, Salvatore De Meo, Ivo Hristov, Karlo Ressler, Carlos Zorrinho και Raphaël Glucksmann.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Ana Paula Zacarias.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristian-Silviu Buşoi, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, σχετικά με τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία (2021/2568(RSP)) (B9-0305/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2021 (τροπολογίες)· σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2021 (τελική ψηφοφορία)

Τελευταία ενημέρωση: 1 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου