Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2128(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0173/2021

Keskustelut :

PV 08/06/2021 - 15
CRE 08/06/2021 - 15

Äänestykset :

PV 09/06/2021 - 3
PV 09/06/2021 - 16

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0278

Pöytäkirja
XML 7k
Keskiviikko 9. kesäkuuta 2021 - Strasbourg

16. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 75. ja 76. istunto
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 75. ja 76. istunnosta [2020/2128(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0278)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 15)

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline 2021–2027 – Globaali Eurooppa ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen – Globaali Eurooppa perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1601 ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 kumoamisesta [06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kehitysvaliokunta. Esittelijät: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena ja Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

(neuvoston kannan tarkistamiseen tai hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

TARKISTUS

Hylättiin

Puhemies ilmoitti, että yhtään tarkistusta ei oltu hyväksytty, ja täsmensi, että hän ei ollut saanut muita työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan mukaisia neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantaa koskevia pyyntöjä.

Neuvoston kanta katsotaan näin ollen hyväksytyksi.

Ehdotettu säädös on siten hyväksytty (P9_TA(2021)0279)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 16)

Tšekin tasavallan pääministeriä koskeva eturistiriita
Päätöslauselmaesitys B9-0303/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0282)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 19)

Maailmanlaajuiseen covid-19-haasteeseen vastaaminen: WTO:n TRIPS-sopimukseen liittyvän poikkeuksen vaikutukset covid-19-rokotteisiin, hoitoon, välineistöön ja tuotanto- ja valmistuskapasiteetin lisäämiseen kehitysmaissa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0306/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0283)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 20)

Päivitetty viimeksi: 1. joulukuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö