Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2128(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0173/2021

Debatter :

PV 08/06/2021 - 15
CRE 08/06/2021 - 15

Omröstningar :

PV 09/06/2021 - 3
PV 09/06/2021 - 16

Antagna texter :

P9_TA(2021)0278

Protokoll
XML 7k
Onsdagen den 9 juni 2021 - Strasbourg

16. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

FN:s generalförsamlings 75:e och 76:e session
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 75:e och 76:e session [2020/2128(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P9_TA(2021)0278).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete 2021–2027 – Europa i världen ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen – om ändring och upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 [06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för utveckling. Föredragande: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena och Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för ändring eller avvisning av rådets ståndpunkt.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Förkastades.

Talmannen meddelade att det inte antagits några ändringsförslag och att det inte ingivits några andra begäranden i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen avseende rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

Rådets ståndpunkt ansågs därför godkänd.

Rättsakten antogs således (P9_TA(2021)0279).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Den tjeckiska premiärministerns intressekonflikt
Resolutionsförslag B9-0303/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0282).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Hanteringen av de globala utmaningarna till följd av covid-19: effekterna av undantaget från WTO:s Trips-avtal för vacciner, behandling, utrustning och ökad produktions- och tillverkningskapacitet i utvecklingsländerna när det gäller covid-19
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0306/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0283).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

Senaste uppdatering: 31 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy