Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 9 czerwca 2021 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)
 3.Ogłoszenie wyników głosowania
 4.Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się 24–25 maja 2021 r. (debata)
 5.Przygotowania do szczytu G-7 w dniach 11–13 czerwca i szczytu UE-USA (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Podjęcie światowego wyzwania, jakim jest COVID-19: skutki odstępstwa od porozumienia WTO TRIPS w odniesieniu do szczepionek, leczenia oraz sprzętu i zwiększania zdolności produkcyjnych w związku z COVID-19 w krajach rozwijających się (złożone projekty rezolucji)
 9.Pierwsza część głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej oraz stosowanie rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2092 w sprawie warunkowości (debata)
 12.Dalsze działania w następstwie Szczytu Społecznego w Porto z 7 maja 2021 r. (debata)
 13.Niedawne cyberataki na instytucje UE oraz na wrażliwe krajowe instytucje publiczne i prywatne - Strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę (debata)
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (debata)
 16.Ogłoszenie wyników głosowania
 17.80. rocznica masowych deportacji z 14–18 czerwca 1941 r. (debata)
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Druga część głosowania
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Kobiety w polityce – zwalczanie nadużyć w internecie (debata)
 22.Wspieranie równouprawnienia płci w kształceniu i pracy zawodowej w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) (debata)
 23.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 24.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 25.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 26.Składanie dokumentów
 27.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 28.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 29.Korekty i zamiary głosowania
 30.Porządek obrad następnego posiedzenia
 31.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (167 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (437 kb) Głosowanie imienne (4195 kb) 
 
Protokół (167 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (437 kb) Głosowanie imienne (4195 kb) 
 
Protokół (83 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (106 kb) Głosowanie imienne (105 kb) 
 
Protokół (324 kb) Lista obecności (72 kb) Wyniki głosowania (268 kb) Głosowanie imienne (704 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności