Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
XML 21k
Il-Ħamis, 10 ta' Ġunju 2021 - Strasburgu

4. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
Rapporti Verbatim

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi rigward:

Il-ksur tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-użu tal-minorenni mill-awtoritajiet Marokkini fil-kriżi migratorja f'Ceuta
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4), tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0359/2021 u B9-0362/2021, minn Željana Zovko, Andrey Kovatchev, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Gabriel Mato, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Magdalena Adamowicz, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil u Maria Walsh, f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino u Nacho Sánchez Amor, f'isem il-Grupp S&D, Jordi Cañas, Luis Garicano, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță u Dragoş Tudorache, f'isem il-Grupp Renew, Salima Yenbou, Ernest Urtasun u Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Assita Kanko u Fabio Massimo Castaldo dwar il-ksur tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-użu tal-minorenni mill-awtoritajiet Marokkini fil-kriżi migratorja f'Ceuta (RC-B9-0349/2021);

Is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka, b'mod partikolari l-arresti f'applikazzjoni tal-Att dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4), tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021, B9-0358/2021, B9-0361/2021 u B9-0363/2021, minn Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Maria Walsh u Stanislav Polčák, f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino u Isabel Santos, f'isem il-Grupp S&D, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu u Dragoş Tudorache, f'isem il-Grupp Renew, Hannah Neumann u Sara Matthieu, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Nicola Procaccini, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Elżbieta Rafalska, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca u Ryszard Czarnecki, f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias, f'isem il-Grupp The Left, u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka, b'mod partikolari l-arresti f'applikazzjoni tal-Att dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu (2021/2748(RSP)) RC-B9-0355/2021;

L-elenkar ta' NGOs Ġermaniżi bħala "organizzazzjonijiet mhux mixtieqa" mir-Russja u d-detenzjoni ta' Andrei Pivovarov
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4), tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021, B9-0352/2021 u B9-0360/2021, minn Željana Zovko, Andrius Kubilius, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Jerzy Buzek, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Tom Vandenkendelaere, Gabriel Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, David Lega, Inese Vaidere, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Maria Walsh u Helmut Geuking, f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Włodzimierz Cimoszewicz u Norbert Neuser, f'isem il-Grupp S&D, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu u Dragoş Tudorache, f'isem il-Grupp Renew, Sergey Lagodinsky u Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Antoni Legutko, Charlie Weimers, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle, Dace Melbārde u Witold Jan Waszczykowski, f'isem il-Grupp ECR, u Fabio Massimo Castaldo, dwar l-elenkar ta' NGOs Ġermaniżi bħala "organizzazzjonijiet mhux mixtieqa" mir-Russja u d-detenzjoni ta' Andrei Pivovarov (2021/2749(RSP)) (RC-B9-0347/2021);

Id-drittijiet tal-bniedem u s-sitwazzjoni politika f'Kuba
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0341/2021, B9-0343/2021 u B9-0346/2021/REV, minn Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato u Antonio López-Istúriz White, f'isem il-Grupp PPE, Javier Nart, Malik Azmani, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u dik politika f'Kuba (2021/2745(RSP)) (RC-B9-0341/2021);

Ir-repressjoni sistematika fil-Belarussja u l-konsegwenzi tagħha għas-sigurtà Ewropea wara l-każijiet ta' ħtif minn ajruplan ċivili tal-UE interċettat mill-awtoritajiet Belarussi
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0328/2021, B9-0332/2021, B9-0339/2021, B9-0340/2021 u B9-0344/2021, minn Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac u Isabel Wiseler-Lima, f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques, Tonino Picula u Robert Biedroń, f'isem il-Grupp S&D, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Ramona Strugariu, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Bogdan Rzońca, Charlie Weimers, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz-Wolski, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Roberts Zīle u Dace Melbārde, f'isem il-Grupp ECR, u Fabio Massimo Castaldo, dwar ir-repressjoni sistematika fil-Belarussja u l-konsegwenzi tagħha għas-sigurtà Ewropea wara l-każijiet ta' ħtif minn ajruplan ċivili tal-UE interċettat mill-awtoritajiet Belarussi (2021/2741(RSP)) (RC-B9-0328/2021);

Is-sitwazzjoni fl-Afganistan
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0324/2021, B9-0325/2021, B9-0326/2021, B9-0327/2021 u B9-0329/2021, minn David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren u Tom Vandenkendelaere, f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques u Elena Yoncheva f'isem il-Grupp S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, Erik Marquardt u Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska u Carlo Fidanza, f'isem il-Grupp ECR, u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni fl-Afganistan (2021/2712(RSP)) (RC-B9-0324/2021);

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "End the cage age" (Daqshekk annimali fil-gaġeġ)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0296/2021;

Tħeġġiġ tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-edukazzjoni u l-karrieri fl-oqsma tax-xjenza, tat-teknoloġija, tal-inġinerija u tal-matematika (STEM)
Rapport dwar it-tħeġġiġ tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-edukazzjoni u l-karrieri fl-oqsma tax-xjenza, tat-teknoloġija, tal-inġinerija u tal-matematika (STEM) [2019/2164(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali rigward:

L-Istrateġija tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà għad-Deċennju Diġitali
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0305/2021;

Is-sitwazzjoni tal-Istat tad-Dritt fl-Unjoni Ewropea u l-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) 2020/2092 dwar il-kondizzjonalità
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0319/2021;

L-iskrutinju tal-Parlament dwar il-valutazzjoni li qed issir mill-Kummissjoni u mill-Kunsill tal-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0331/2021.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-11.00.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 13.00 (punt 9 tal-Minuti tad-data 10.6.2021).

Aġġornata l-aħħar: 1 ta' Diċembru 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza